مقاله مبانی نظری تحقیق ورزش و بزهكاری

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:شنبه 11 بهمن 1393-05:40 ق.ظ

    موضوع  :

    مقاله مبانـی نظـری تحقیـق ورزش وبزهكاری

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    رابطه ورزش با بزهكاری ، زمینه ای است كه كمتر بدان توجه و مورد پژوهش قرار گرفته است و اگر هم تحقیقاتی صورت گرفته است بیشتر به عنوان جداگانه و ورزش به عنوان متغیر وابسته یكی از عوامل و متغیرهایی بوده است كه موثر و از راه‌حل های پیشنهادی بوده برای پر كردن اوقات فراغت و جلوگیری از بزهكاری و انحرافات كه در اكثر پایان نامه های تحصیلی كه در مورد بزهكاری و انحرافات تحقیق كرده اند ورزش یكی از راههای جلوگیری از بزهكاری بوده است .جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله مبانی نظری تحقیق ورزش و بزهكاری

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:شنبه 11 بهمن 1393-05:40 ق.ظ

    موضوع  :

    مقاله مبانـی نظـری تحقیـق ورزش وبزهكاری

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    رابطه ورزش با بزهكاری ، زمینه ای است كه كمتر بدان توجه و مورد پژوهش قرار گرفته است و اگر هم تحقیقاتی صورت گرفته است بیشتر به عنوان جداگانه و ورزش به عنوان متغیر وابسته یكی از عوامل و متغیرهایی بوده است كه موثر و از راه‌حل های پیشنهادی بوده برای پر كردن اوقات فراغت و جلوگیری از بزهكاری و انحرافات كه در اكثر پایان نامه های تحصیلی كه در مورد بزهكاری و انحرافات تحقیق كرده اند ورزش یكی از راههای جلوگیری از بزهكاری بوده است .جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-07:40 ق.ظ

    موضوع  :

    ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    در یك تقسیم بندی، ورزش ها را می توان به طور كلی به دو نوع ایزوتونیك یا دینامیك و ایزومتریك یا استاتیك تقسیم نمود.

    در ورزش های ایزوتونیك، طی فعالیت، تغییر در طول عضله ایجاد می شود و فعالیت همراه با انجام كار خارجی و حركت مفصلی است و انقباضات عضلانی با ایجاد تنش بالنسبه كم ایجاد می شوند. ولی در ورزش های ایزومتریك، در عضله ای كه به صورت هم طول منقبض می شود، بدون تغییر در طول خارجی آن، تنش عضلانی افزایش می یابد دلیل كوتاه نشده عضله آن است كه مقاومت خارجی كه عضله سعی در كشیدن آن دارد، بیشتر از حداكثر تنشی (نیروی داخلی) است كه عضله قادر به ایجاد آن است مانند هل دادن مداوم یك دیوار.

    تعدادی از ورزش ها به طور عمده ایزوتونیك هستند مانند دویدن نرم و شنا و بعضی عمدتاً ایزومتریكند مانند وزنه برداری اما اغلب ورزش ها با نسبت های مختلف مخلوطی از هر دو نوع هستند.

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-07:40 ق.ظ

    موضوع  :

    ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    در یك تقسیم بندی، ورزش ها را می توان به طور كلی به دو نوع ایزوتونیك یا دینامیك و ایزومتریك یا استاتیك تقسیم نمود.

    در ورزش های ایزوتونیك، طی فعالیت، تغییر در طول عضله ایجاد می شود و فعالیت همراه با انجام كار خارجی و حركت مفصلی است و انقباضات عضلانی با ایجاد تنش بالنسبه كم ایجاد می شوند. ولی در ورزش های ایزومتریك، در عضله ای كه به صورت هم طول منقبض می شود، بدون تغییر در طول خارجی آن، تنش عضلانی افزایش می یابد دلیل كوتاه نشده عضله آن است كه مقاومت خارجی كه عضله سعی در كشیدن آن دارد، بیشتر از حداكثر تنشی (نیروی داخلی) است كه عضله قادر به ایجاد آن است مانند هل دادن مداوم یك دیوار.

    تعدادی از ورزش ها به طور عمده ایزوتونیك هستند مانند دویدن نرم و شنا و بعضی عمدتاً ایزومتریكند مانند وزنه برداری اما اغلب ورزش ها با نسبت های مختلف مخلوطی از هر دو نوع هستند.

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-07:40 ق.ظ

    موضوع  :

    ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    در یك تقسیم بندی، ورزش ها را می توان به طور كلی به دو نوع ایزوتونیك یا دینامیك و ایزومتریك یا استاتیك تقسیم نمود.

    در ورزش های ایزوتونیك، طی فعالیت، تغییر در طول عضله ایجاد می شود و فعالیت همراه با انجام كار خارجی و حركت مفصلی است و انقباضات عضلانی با ایجاد تنش بالنسبه كم ایجاد می شوند. ولی در ورزش های ایزومتریك، در عضله ای كه به صورت هم طول منقبض می شود، بدون تغییر در طول خارجی آن، تنش عضلانی افزایش می یابد دلیل كوتاه نشده عضله آن است كه مقاومت خارجی كه عضله سعی در كشیدن آن دارد، بیشتر از حداكثر تنشی (نیروی داخلی) است كه عضله قادر به ایجاد آن است مانند هل دادن مداوم یك دیوار.

    تعدادی از ورزش ها به طور عمده ایزوتونیك هستند مانند دویدن نرم و شنا و بعضی عمدتاً ایزومتریكند مانند وزنه برداری اما اغلب ورزش ها با نسبت های مختلف مخلوطی از هر دو نوع هستند.

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-07:40 ق.ظ

    موضوع  :

    ورزش های ایزومتریك و ایزوتونیك

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    در یك تقسیم بندی، ورزش ها را می توان به طور كلی به دو نوع ایزوتونیك یا دینامیك و ایزومتریك یا استاتیك تقسیم نمود.

    در ورزش های ایزوتونیك، طی فعالیت، تغییر در طول عضله ایجاد می شود و فعالیت همراه با انجام كار خارجی و حركت مفصلی است و انقباضات عضلانی با ایجاد تنش بالنسبه كم ایجاد می شوند. ولی در ورزش های ایزومتریك، در عضله ای كه به صورت هم طول منقبض می شود، بدون تغییر در طول خارجی آن، تنش عضلانی افزایش می یابد دلیل كوتاه نشده عضله آن است كه مقاومت خارجی كه عضله سعی در كشیدن آن دارد، بیشتر از حداكثر تنشی (نیروی داخلی) است كه عضله قادر به ایجاد آن است مانند هل دادن مداوم یك دیوار.

    تعدادی از ورزش ها به طور عمده ایزوتونیك هستند مانند دویدن نرم و شنا و بعضی عمدتاً ایزومتریكند مانند وزنه برداری اما اغلب ورزش ها با نسبت های مختلف مخلوطی از هر دو نوع هستند.

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش و تغذیه

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-01:20 ق.ظ


ورزش و تغذیهقیمت:43000ریال

    موضوع  :

    ورزش و تغذیه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    

    فهرست مطالب :

    مقدمه     ..........................      1

    مکمل هایی که ممکن است توده عضلانی را کاهش دهند   3

    پروتئین و اسید های امینه ........... 3

    پیکولینات کروم ..................... 7

    بتاهیدروکسی  بتامتیل بوتیرات ....... 7

    مکمل هایی که ممکن است سلامت عمونی را بهبود بخشد 8

    گلوتامین ........................... 8

    مواد غذایی آنتی اکسیدان ............ 9

    ترکیبات دیگر ....................... 12

    چرا ورزشکاران غذا می خورند ؟ ....... 13

    نیاز های غذایی ورزشکاران ...........  15

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش و تغذیه

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-01:20 ق.ظ


ورزش و تغذیهقیمت:43000ریال

    موضوع  :

    ورزش و تغذیه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    

    فهرست مطالب :

    مقدمه     ..........................      1

    مکمل هایی که ممکن است توده عضلانی را کاهش دهند   3

    پروتئین و اسید های امینه ........... 3

    پیکولینات کروم ..................... 7

    بتاهیدروکسی  بتامتیل بوتیرات ....... 7

    مکمل هایی که ممکن است سلامت عمونی را بهبود بخشد 8

    گلوتامین ........................... 8

    مواد غذایی آنتی اکسیدان ............ 9

    ترکیبات دیگر ....................... 12

    چرا ورزشکاران غذا می خورند ؟ ....... 13

    نیاز های غذایی ورزشکاران ...........  15

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش و تغذیه

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-01:20 ق.ظ


ورزش و تغذیهقیمت:43000ریال

    موضوع  :

    ورزش و تغذیه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    

    فهرست مطالب :

    مقدمه     ..........................      1

    مکمل هایی که ممکن است توده عضلانی را کاهش دهند   3

    پروتئین و اسید های امینه ........... 3

    پیکولینات کروم ..................... 7

    بتاهیدروکسی  بتامتیل بوتیرات ....... 7

    مکمل هایی که ممکن است سلامت عمونی را بهبود بخشد 8

    گلوتامین ........................... 8

    مواد غذایی آنتی اکسیدان ............ 9

    ترکیبات دیگر ....................... 12

    چرا ورزشکاران غذا می خورند ؟ ....... 13

    نیاز های غذایی ورزشکاران ...........  15

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ورزش و تغذیه

نویسنده :سارای سارای
تاریخ:جمعه 10 بهمن 1393-01:20 ق.ظ


ورزش و تغذیهقیمت:43000ریال

    موضوع  :

    ورزش و تغذیه

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    

    فهرست مطالب :

    مقدمه     ..........................      1

    مکمل هایی که ممکن است توده عضلانی را کاهش دهند   3

    پروتئین و اسید های امینه ........... 3

    پیکولینات کروم ..................... 7

    بتاهیدروکسی  بتامتیل بوتیرات ....... 7

    مکمل هایی که ممکن است سلامت عمونی را بهبود بخشد 8

    گلوتامین ........................... 8

    مواد غذایی آنتی اکسیدان ............ 9

    ترکیبات دیگر ....................... 12

    چرا ورزشکاران غذا می خورند ؟ ....... 13

    نیاز های غذایی ورزشکاران ...........  15

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic